O kongresu

Termín

12. říjen 2022

Místo konání

Kongresové centrum CUBEX, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4

Jazyk

čeština, slovenština

Abstrakty

Přihlášky abstraktů na webové stránce www.wofaps2022.org/abstracts/

 • Abstrakty v české/slovenské verzi určené pro 66. ČS kongres přihlašovat na preferred topic: „Czech and Slovak Congress“
 • Abstrakty v anglické verzi určené pro 7. WOFAPS kongres přihlašovat na preferred topic podle tématu
 • Abstrakty nepřijaté na 7. WOFAPS kongres budou automaticky akceptovány na 66. ČS kongres

Sekce

 • Lékaři
 • Mladí lékaři do 35 let – nejlepší přednáška honorována
 • Zdravotní sestry

Témata

Lékaři

 • Novorozenecká chirurgie
 • Abdominální chirurgie
 • Traumatologie
 • Skeletální traumatologie
 • Varia

Zdravotní sestry

 • Varia

Registrace

 • Registrace online bude možná přes záložku Registration webu WOFAPS kongresu. Pro aktivní účast je nutná! Tato forma registrace je preferována i pro účast pasivní.
 • Registrace na místě kongresu bude probíhat 12. října 2022 od 7.00 do 10.00. Možná pouze pro pasivní účast.

Poplatky

 • Lékaři: včasný poplatek 2.000 Kč / 80 EUR, pozdní poplatek (od 16. 8. 2022) 2.295 Kč / 90 EUR
 • Sestry: včasný poplatek 1.000 Kč / 40 EUR, pozdní poplatek (od 16. 8. 2022) 1.150 Kč / 45 EUR

Celoživotní vzdělávání

 • Evropská CME akreditace pro účastníky celého WOFAPS
 • Certifikace celoživotního vzdělávání ČLK a ČAS – kongres je součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester. Kredity budou přiděleny pouze registrovaným účastníkům.
  Kongres byl zařazen do kreditního systému ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 5 kredity.

  V případě zakoupení jednodenní registrace obdrží účastník odpovídající ekvivalent kreditů.

  ID vzdělávací akce: 107431
  Název vzdělávací akce: 66. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTSKÝCH CHIRURGŮ
  Počet přidělených kreditů: 5
  Zpráva: Stanoveno dle SP 16. Certifikáty za vzdělávací akci se vydávají pouze s počtem kreditů, se kterými byla akce akreditována.

  Česká asociace sester udělila 66. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů souhlasné stanovisko. 

CONTACT

Congress Secretariat

GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19
190 00 Prague 9
Czech Republic

+420 284 001 444
wofaps2022@guarant.cz